preload
April 19, 2014 9:02 pm
April 8, 2014 12:42 pm
dlysen

Ang bundok

Lupang itinambak ng kamay ng Diyos
Ano’t nang lumaon’y nakitang umumbok!
Higante ba tilang sa pagkakatulog
Ay hindi napansing ginubat ang likod;
Minsa’y nakatayong… Langit: inaabot
Minsa’y nakadapang… Dagat: niyayapos!

Dr. Fidel Guilatco

Posted by dlysen | + follow
Tags: tula | poem |
12:41 pm
April 5, 2014 10:44 am
April 1, 2014 12:55 am
March 12, 2014 7:27 pm
March 7, 2014 2:51 pm
dlysen

Theme Restored

Since last year 2013, the theme of this Group Blog was remove and now it is restored. The files on the pabasa hosting was clean up for maintenance. I hope you enjoy it again.

Posted by dlysen | + follow
February 22, 2014 9:08 pm
8:35 pm
January 14, 2014 9:45 pm
January 9, 2014 9:01 pm
8:30 pm
January 7, 2014 9:14 pm
8:37 pm
December 29, 2013 8:59 pm

 
    Kapitan Trabaho
 
 
    we love to read group blog for tumblr blogger.
^ Scroll to Top